top of page

Suppabhorn Suwanpakdee

ศุภพร สุวรรณภักดี

พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดราชบุรี พ่อกับแม่เป็นครูมีพี่สาวเป็นหมอสัตว์ อยู่แวดล้อมกับผู้คนที่พูดทั้งภาษาภาคกลางแบบเหน่อ ภาษาสำเนียงลาว และภาษาใต้ ฟังได้แต่เสียดายที่พูดไม่ได้ รักดนตรีและกีฬามาตั้งแต่เด็กที่บ้านเป็นคนหัวสมัยใหม่ยอมให้เรียนดนตรีต่อโดยได้ศึกษาไวโอลินและวิโอลาอย่างจริงจังและเข้มงวดกับอาจารย์ตึ๋ง ผศ.ดร.ทัศนา นาควัชระ Music Director ของวงโปรมิวสิคกา จนกระทั่งได้รับปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต ด้านการแสดงดนตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (2551) ตัดสินใจเอาดีทางวิโอลาเพราะช่วงเวลานั้นวงการดนตรีต้องการและชอบเสียงทุ้มแบบเสียงมนุษย์ ศึกษาต่อศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดนตรี) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสอนและคำแนะนำของ ผศ. พันเอกชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติที่มาพร้อมกับปรัชญาการใช้ชีวิต Juris Madrevic และ Vladislav Schumakov ฯ (2554) ต่อมาได้รับทุนรัฐบาลให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาโดย ศ.ดร.วีระชาติ เปรมานนท์ (2559)

ศุภพรได้รับการฝึกอบรมมาสเตอร์คลาสกับศิลปินดนตรีอีกหลายท่าน อาทิ Prof Dr Juliet White Smith, Prof Loland Boldini, Leo Colrad Philips, Leo Phillips ศุภพรยังได้ร่วมแสดงกับวงออร์เคสตรา ได้แก่ วงดนตรีกัลยาณิวัฒนา วงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรา วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ วงบางกอกโปรมิวสิคกา ในการแสดงชุด A Concert of Royal Composition ซึ่งออกแสดง ณ มหานครลอนดอน กรุงเฮก กรุงบรัสเซล และมหานครเบอร์ลิน ศุภพรร่วมแสดงรีไซทอลในเทศกาลฤดูร้อนแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนในการแสดงชุด “Reflection of Thais” และการแสดงในชุดเดียวกันนี้ยังถูกเชิญให้แสดง ณ ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐลิทัวเนีย เป็นต้น แน่นอนว่าศุภพรยังนำเสนอการแสดงดนตรีในรูปแบบงานประพันธ์ดนตรีเชิงทดลองอยู่สม่ำเสมอ โดยเป็นผู้ก่อตั้งร่วม Ensemble Music Makers (EMM) ทำให้ได้เล่นดนตรีในแบบที่ตัวเองอยากจะเล่น

ย่อหน้านี้สำคัญมากในชีวิตของศุภพรแรงบันดาลใจจากศิลปินศิลปาธรสองท่าน คือ คุณครูหน่อง อ.อานันท์ นาคคง พี่ต้อม ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน ในการทำงานดนตรีเพื่อประชาสังคม (Music for Society) ที่เริ่มจากการเข้าใจเขาและเรา ทำให้ศุภพรเดินทางไปยังชายขอบหลายพื้นที่ในประเทศไทยจนตกหลุมรักดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความงามและความเรียบง่ายของการใช้ชีวิต และการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรีเพื่อประชาสังคมมามากว่า 10 ปี เวลาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าดนตรีทำให้ชีวิตของศุภพรได้มีโอกาสเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ปัจจุบันศุภพรเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, Project director วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO) ด้วย ศุภพรบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับทีมงานสุด cool!

Suppabhorn Suwanpakdee: News & Updates
bottom of page